VOL 5 NO 1 DEC 2021

1
Facebook as Potential Tool for Qualitative Source of Data

Norzaila Mohamad Nor *¹
Zahurin Mat Aji ²,
Shafiz Affendi Mohd Yusof³

Download
2
Cabaran Pembelajaran Norma Baharu Di Unishams Ketika Pandemik COVID-19
Farahiza Zaihan Azizan ¹
Download
3
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Secara Atas Talian Oleh Penduduk Di Sekitar Ayer Hitam Kedah
Syahiza Arsad¹*
Muhammad Azrul Ashraf Rosli¹
Rahayati Ahmad¹
Nur Rahmah Zulkifli¹
Download
4
Hubungan Antara Keupayaan Rangkaian dan Prestasi Koperasi di Malaysia
Mohd Sofi Ariffin ¹*
Azahari Ramli ²
Norria Zakaria³
Download
5
Hubungan Antara Literasi Kewangan Dan Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana: Dimensi Pengurusan Kewangan Dan Literasi
Sajiah binti Yakob* ¹
Muhamad-Baqir Abdullah ¹
Farahiza Zaihan Azizan ¹
Ahmad Fahrizal Asmy Muhammad Yunus ¹
Download
6
Tahap Kesedaran Pelajar terhadap Pelan Perlindungan Takaful: Kajian di Management and Science University
Mahani Mohamad ¹
Mohd Fahimi Zakaria ²*
Download
7
Cabaran Covid 19: Literasi Kewangan Peribadi Sebagai Penentu Kesejahteraan Kewangan Dalam Kalangan Usahawan Asnaf Negeri kedah
Rafidah Abd Rahman¹*
Yusuf Haji Othman¹
Download
8
Faktor Agama dan Sifat Keterbukaan Terhadap Niat dalam Melakukan Amalan Hibah: Satu Kajian Sorotan
Ahmad Tarmizi Jusoh¹
, Mohamad Abdul Hamid¹,²,
Samsudin Wahab³
Download
9
Students' Perception of Online Mathematics Learning During Pandemic COVID-19
Ainul Maulid Ahmad¹*
Mu'azah Md Aziz¹
Mohamad Izril Ishak¹
Wan Mahani Abdullah¹
Muhammad Shahrizan Shahrudin¹
Download
10
Aplikasi Model UTAUT untuk Platform Digital Usahawan PKS Milikan Wanita
Asnani Bahari ¹*
Norzaila Mohamad Nor ¹
Wan Mahani Abdullah ¹
Download
11
Factors Affecting Performance of Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Pendang Branch
Zahairi Ramlee¹,
Asnani Bahari²*
Download
12
Isu Syariah Pelaburan I-ETF Berasaskan Emas Yang Disenaraikan Di Bursa Malaysia
Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad¹*
Nasriyah Adnan²
Muhammad Ashraf Misran³
Abdul Rahman Md. Sahid4
Download
13
Kefahaman dan Kesedaran Tuntutan keatas Zakat Emas di Kalangan Wanita: Analisis dalam Komuniti Wanita di Dungun, Terengganu
Muhamad Anas Ibrahim¹
Mohd Khairi Ismail5*
Aemy Aziz²
Muhammad Saiful Islam Ismail³
Syaimak Ismail4
Download
14
Reverse Knowledge Transfer: A Thematic Review And Future Research
Nor Balqis Badrolhisham*¹
Azyyati Anuar²
Mohd Rizaimy Shaharudin²
Download
15
The Determinant Of Public Interest Using Online Shopping Application During Covid 19 Pendemic: Case Study On Shopee Application Usage Among Unishams Students And Staffs
Rahayati Ahmad¹*,
Sharifah Nur Atikah Syed Abdul Rahim²
Syahiza Arsad³
Faizatul Hasliyanti Ghazali4
Roslida Zalila Rusli5
Download
16
The Influence of Culture on Tax Non-compliance Intention among SME Owners in Malaysia
Nor Zuhairatun Md Radzi¹
Nurul Akmal Md Radzi²
Khairunnisak Ahmad Shakir¹
and Faizatul Hasliyanti Ghazali¹
Download
17
The Influence of Islamic symbols and element among Malaysia University logos
Mohd Nizam Saad¹*
Nor Azlina Md Nor²
Download
18
Ujrah Credit Card: A Perspective From Shariah Advisory Council, Bank Negara Malaysia
Marina Abu Bakar¹
Ahmad Khilmy Abdul Rahim²
Download
19
Estimation of Covariance Matrices
Nur Izyan Binti Mustafa Khalid¹
Zahayu Binti Md Yusof ²
Download